top of page

Disclaimer
Ziel van de Zaak

ZielvandeZaak is een samenwerkingsverband van Hester Kiestra Groeikunst en Bureau Boits. ZielvandeZaak, verleent u hierbij toegang tot zielvandezaak.nl (“de website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.


ZielvandeZaak behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Voorwaarden
Voor alle werkzaamheden geldt dat u zaken doet met de eenmanszaak Bureau Boits of de eenmanszaak Hester Kiestra Groeikunst. Dit wordt vooraf duidelijk afgesproken. Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van de afzonderlijke eenmanszaken.


Beperkte aansprakelijkheid
ZielvandeZaak spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ZielvandeZaak.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ZielvandeZaak. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZielvandeZaak nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZielvandeZaak en haar licentiegevers.
 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZielvandeZaak, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page