top of page

Werken vanuit je ware essentie
Breng je ziel aan de oppervlakte

Je ware essentie, dat waar het echt om draait. Alleen met denken krijg dit niet helder in beeld. Daar is meer voor nodig. Echt je ziel doorgronden vraagt om weten en kennen vanuit je hoofd, hart en buik. Ook kun je je ziel, niet ‘bedenken’. Ze is er al. Je moet haar aan de oppervlakte brengen. Dat is iets wat je als organisatie zelf moet doen, niemand kan dat voor je creëren. Wij kunnen je organisatie wel begeleiden om deze essentie - dat wat je echt drijft - aan het licht te brengen.

Het verbindend vermogen van de ziel

Wij zijn allemaal zielen die het leven willen ervaren om te groeien. Om bewuster te zijn van wie we in essentie zijn en welke betekenis we hebben. Zo kun je ook naar een organisatie kijken, een verzameling zielen die rondom dezelfde essentie, de ziel van de zaak, opereert en groeit. Die zich bewust is van deze essentie en hoe deze ten behoeve van zichzelf en het geheel in te zetten. Vanuit het individu bekeken is de ziel de essentie van wie je bent. Het zorgt voor de verbinding met jezelf en met het geheel. Het lichaam met de persoonlijkheid is het voertuig van de ziel, dat het gebruikt om ervaringen op te doen om zo te kunnen groeien in bewustzijn. Bewustzijn is het vermogen om je innerlijke en uiterlijke wereld met besef te ervaren en te beïnvloeden. Het heeft betrekking op je gedachten, je emoties en gevoelens, je (buiten-)zintuigelijke ervaringen en je intuïtie. Het is de waarnemer van ons zijn. Bewustzijn strekt zich uit voorbij het fysieke lichaam en verbindt je met je essentie, je ziel, en het grote geheel, de wereld, waarbinnen je functioneert.

De ziel van de organisatie als kompas

Kijken we nu weer naar een organisatie dan kun je stellen dat de verschijningsvorm van de organisatie (vergelijkbaar met het lichaam en de persoonlijkheid) het voertuig van de ziel is. De bedrijfsnaam, het logo, de huisstijl, het verhaal en alle communicatie-uitingen zijn een uitdrukking van de ziel van de zaak. Ze verbinden binnen de organisatie en ze verbinden met het grote geheel, alle stakeholders en de samenleving. Bewust zijn van je ziel, de innerlijke en de uiterlijke wereld van de organisatie en hoe die te beïnvloeden zorgt ervoor dat je kunt groeien in het vergroten van je bestaansrecht en in cijfers. Als je werkt vanuit je ware essentie dan gaat het stromen en wordt je aantrekkelijker voor al je stakeholders.

Meer betekenis, meer succes

Een voorwaarde voor geluk in het menselijk bestaan is weten wie je bent, betekenisvol kunnen zijn en plezier hebben in wat je doet. Dit kun je naadloos leggen op succes bij een organisatie, een verzameling individuen. Je ziel kennen, betekenisvol zijn en met plezier werken geeft de organisatie groter bestaansrecht.

Een bezield verhaal

Waarom deze lange inleiding: om helder te maken dat wanneer je een organisatie benadert vanuit de principes van de menselijke ziel en het bewustzijn over het menselijk bestaan, je instrumenten in handen hebt om de essentie en het bestaansrecht van de organisatie helder te benaderen. Het is voor ons de manier om werkelijk zicht te krijgen op wat de identiteit en de betekenis van een organisatie is en om daar uitdrukking aan te geven, een bezield verhaal in woord en beeld. En werken vanuit je ware essentie maakt je organisatie aantrekkelijker voor alle stakeholders. Bovendien zorgt deze benaderingswijze ook voor meer individueel bewustzijn bij de zielen die betrokken zijn in het proces. Kijken naar de organisatie leert je kijken naar jezelf. Zodat je meer autonoom en betekenisvol kunt functioneren in een organisatie en het geheel.


 


Comments


bottom of page